Reaktivní a prediktivní údržba šetří čas i peníze

Propojte správu revizí a procesně řízenou údržbu zařízení s daty o jeho reálním provozu a stavu. Dosáhnete tak vyšší dostupnosti a efektivity při současném snížení nákladů.    

Skutečný stav věcí

Moderní technologie na bázi Internetu věcí (IoT) a neinvazivních senzorů podstatně zjednodušily získávání dat o stavu prostředí, zařízení či energií. Můžete tak mít přehled o teplotách, vibracích, vyrobených kusech, spotřebované energii či třeba nestandardních zvukových projevech provozního či výrobního zařízení. Na základě těchto dat je pak možné nejen optimalizovat nastavení zařízení pro efektivnější provoz, ale automatická detekce nestandardního chování může včas odhalit blížící se či již nastalý problém a zajistit odpovídající reakci, například aktivovat proces údržby.

 

Řízená údržba

Přehled stavu revizí zařízení a jejich plán, historie oprav a údržby, řízení plánovaných i ad-hoc úkonů údržby dle definovaných procesů. Současně také mobilní aplikace pro pracovníky údržby, zjednodušující jejich řízení i zpětné vykazovaní provedených činností. To jsou vlastnosti moderního nástroje pro revize a řízení údržby. Důležitým aspektem tohoto moderního přístupu je pak také neustálý přehled o stavu údržby, aktivitách konkrétních pracovníků či nákladech na údržbu jednotlivých zařízení, včetně analýzy jejich poruchovosti.

 

Spolu efektivněji

Sběr, analýzu a zobrazení dat v digitálním dvojčeti prostředí i zařízení a především pak automatickou reakci na definované stavy přináší řešení SARA.hub od společnosti iotor. Přímé propojení se systémem pro správu revizí a procesní řízení údržby INSPECTO pak zajistí, že detekované (i jen potenciální) závady budou řešeny dle odpovídajícího procesu s odpovídajícím personálním i časovým zajištěním.

 

Reálné přínosy

Propojení systémů na sběr a analýzu živých dat o chování zařízení se systémem řízení revizí a údržby zkracuje reakční dobu na případné problémy. Těm díky algoritmům a postupům prediktivní údržby dokáže navíc z velké části předcházet. Zvyšuje se tak dostupnost i výrobní efektivita zařízení, předchází se neplánovaným odstávkám a především se snižují časové i materiální náklady na opravy a údržbu.

 

Další informace na “Chytrá údržba”  a evidence.inspecto.online