Příběhy našich klientů mohou inspirovat i vás

Reálná data pomáhají zlepšovat služby Facility Managementu​

OKIN Facility je předním poskytovatelem služeb integrovaného facility managementu. Působí v České Republice, na Slovensku,
v Polsku, Rumunsku, Bulharsku a na Ukrajině.

Díky IoT technologiím a SARAhub nástroji jsme schopni nabídnout moderní nové služby našim klientům, ušetřit čas na rutinních činnostech a získat více dat z provozu pro dohled i plánování.​

Václav Trávník

Generální ředitel, OKIN Facility

Jaký problém v tomto konkrétním případě klient řešil?

OKIN Facility se neustále snaží optimalizovat a inovovat své služby tak, aby byly poskytovány v co nejvyšší kvalitě, udržitelně a za rozumných nákladů. Současně řeší jak zjednodušit a automatizovat rutinní činnosti a umožnit tak svým lidem i klientům soustředit se na podstatné activity. Proto hledala automatizované a nenákladné řešení pro dálkové odečty energií, monitoring vnitřního prostředí kanceláří a skladů, dohled nad provozem kotelen, sledování provozu kompresorů, monitoring serverových a datových místností, sledování diesel agregátů, kontrola teplot VN transformátorů, vyhodnocení a hlídání provozu úklidových strojů, evidence docházky a úklidu.

Jaké jsme navrhli řešení?

A právě v těchto oblastech SARAhub a IoT zařízení pomáhají OKIN Facility se zlepšením a optimalizací služeb klientům. Mezi výhody využití SARAhub pro OKIN patří rychlé nasazování jednotlivých senzorů v rámci jednotlivých zakázek (stačí senzor umístit na místo či jednoduše připojit k zařízení a je hotovo), jedno prostředí ve kterém jsou k dispozici veškeré informace, nezávislost na externím napájení či místní komunikační síti a především pak integrace na používaný CAFM systém ServiceDesk/Drive!. Přínosy systému jsou pak především zjednodušení práce a úspora času při rutinních činnostech, možnost nabídnout nové služby klientům (dálkové odečty, chytrá údržba, zdravé vnitřní prostředí …) a získání reálných dat z provozu pro efektivnější dohled a plánování.​

Přínosy
 • Rychlé nasazení bez nutnosti složitého nastavování a připojování
 • Nezávislost na externím napájení a místní komunikační síti
 • Integrace do používaného CAFM systému Service Desk
 • Zjednodušení práce a významná úspora času

Sára dohlíží na čisté prostory i datové místnosti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je veřejná vysoká škola univerzitního typu ve Zlíně. Na šesti fakultách UTB studuje přes 9000 studentů.

Nasazení a používání SARAhub je rychlé a jednoduché. Poskytuje vše co jsme od řešení očekávali – máme přehled o stavu prostředí kdykoliv, kdekoliv a jsme včas upozorněni na potenciální problémy. Již plánujeme jeho rozšiřování o další služby, včetně například monitoringu spotřeb energií, či vzdálené ovládání vzduchotechniky.

Radomír Ševčík

Vedoucí technicko-provozního odboru, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jaký problém v tomto konkrétním případě klient řešil?

Tým správy areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) řešil potřebu nezávislého systému pro sledování stavu teplot, napájení
a zabezpečení serverových a datových místností napříč celým univerzitním areálem. Současně požadoval řešení, které mu umožní sledování podmínek v tzv. čistých prostorách, a to včetně auditní stopy.

Jaké jsme navrhli řešení?

Společnost IOTOR ve spolupráci s partnerem Hardwario dodali klientovi kompletní řešení. Vytvořili jsme lokální nezávislou bezdrátovou IoT síť (LoRaWAN), dodali bateriová zařízení Chester DataRoom a Tower Climate. Mozkem celého řešení je pak cloudová platforma SARAhub, která sbírá data ze všech zařízení a senzorů, zobrazuje detailní informace, historii a především umožňuje včas
a  automatizovaně reagovat na nastalé situace pomocí uživatelsky definovaných scénářů. Výhodou je kombinace různých agend v jednom prostředí.

Přínosy
 • Komplexní řešení
 • Nezávislá síť
 • Bateriová zařízení
 • Centrální cloudová platforma SARAhub
 • Detailní informace
 • Úplná historie
 • Automatizované včasné reakce na nastalé situace
 • Uživatelsky definované scénáře
 • Kombinace různých agend v jednom prostředí

Dálkově ovládaný vydavač balónů na golfovém driving-range​

Společnost TeeTime je lídrem trhu v oblasti provozních systémů pro golfová hřiště a poskytuje také platformu pro hráče golfu, kde si mohou rezervovat hry či sledovat své výsledky.

Díky společné práci se společností IOTOR jsme schopni přinést zajímavou inovaci na golfová hřiště a to i při zachování stávajících starších zařízení.​

Jan Loužecký

Ředitel společnosti, TeeTime

Jaký problém v tomto konkrétním případě klient řešil?

Pokud chce hráč golfu získat košík cvičných balónů z vydavače na driving range, používá doposud buď klasické mince, či různé systémy na čárové kódy či magnetické bodové karty. Společnost TeeTime nabízí mobilní aplikaci v rámci které si může uživatel jednoduchým způsobem zakoupit a následně nechat vydat balóny i bez mincí.

Jaké jsme navrhli řešení?

K tomu, aby vše mohlo jednoduše fungovat jsme klasické vydavače balónů na golfových hřištích doplnili jednoduchým IoT zařízením. To na základě informace z naší platformy SARAhub dá pomocí elektrického impulzu pokyn vydavači k vydání košíku balónů. Současně dostaneme zpět informace o stavu vydavače i o jednotlivých vydáních. Výhodou je komunikace prostřednictvím IoT sítí, bez nutnosti mobilního či Wi-Fi připojení. Společnost TeeTime se na SARAhub napojila prostřednictvím jednoduchého REST API rozhraní a nemusela se tak starat o oblast IoT, kterou se běžně nezabývá.

Přínosy
 • Chytré využití prvků IoT i v oblasti, která na první pohled příliš mnoho možností pro takové vylepšení nenabízí
 • Připojení k SARAhub prostřednictvím jednoduchého REST API rozhraní
 • Nebyla vyžadována žádná technologická znalost na straně klienta

Energie jednoduše pod dohledem SARAhub

Accentis je realitní společnost, která se specializuje na průmyslové nemovitosti, především v Belgii a Německu a sleduje dlouhodobou strategii zaměřenou na maximalizaci hodnoty portfolia nemovitostí.

Jedno prostředí pro dohled nad všemi využívanými energiemi, jednoduché a jednoduché nasazení i používání. Především pak možnost jednoduše zpřístupnit data i nájemcům. To je pro nás SARAhub.

Martin Pariža

Plant Manager, Accentis Slovakia

Jaký problém v tomto konkrétním případě klient řešil?

Pracovníci odpovědní za správu průmyslového areálu PAN Vavrečka – Orava, patřící do portfolia skupiny Accentis, potřebovali získat přehled o spotřebě energií s cílem eliminovat potenciální úniky (poruchy), zjednodušit a zpřesnit odečty pro rozúčtování energií nájemcům. Důležitým požadavkem byla take vysoká efektivita navrhovaného řešení.

Jaké jsme navrhli řešení?

Nasazení dálkových odečtů bylo i v tomto případě poměrně jednoduché. Společnost IOTOR dodala klientovi externí bateriové IoT senzory pro jím používané vodoměry, elektroměry a plynoměry. Jejich osazení k měřidlům provedli přímo pracovníci společnosti Accentis. Tyto senzory byly již nakonfigurované a tak okamžitě začaly odesílat data o spotřebě pomocí nezávislé IoT sítě do cloudové platformy SARAhub. V tu chvíli byla již v SARAhub vytvořena hierarchická struktura celé lokality, včetně jednotlivých nájemců a odběrných míst. Data o spotřebě tak mohou jak pracovníci Accentis, tak i jednotlivý nájemci sledovat v přehledné formě na digitálním dvojčeti prostředí, v detailních grafech, generovat reporty spotřeby či nastavit scénáře reakce na nestandardní spotřebu. Vše ve webovém prohlížeči, kdykoli a odkudkoli. ​

Přínosy
 • Snadné nasazení s pomocí pouze interních zaměstnanců
 • Okamžitá funkčnost
 • Přehledné prostředí SARAhub
 • Variabilní přístupnost (nájemce I pronajímatel)
 • Generování přehledných grafů a klientských reportů
 • Široká škála reakčních scénářů

Digitalizujeme Facility Management

PFM-Service je členem skupiny PFM-Group a poskytuje špičkový facility management primárně v Brně a okolí. Pro více než 200.000m2 budov již déle než 15 let zajišťuje komplexní služby. 

SARAhub a IoT technologie nám šetří čas i kapacity. Současně pomáhají dodávat klientům špičkové a moderní služby, které nás odlišují od konkurence.

Pavel Prokš

Ředitel společnosti, PFM-Services

Jaký problém v tomto konkrétním případě klient řešil?

Snahou PFM-Service je poskytovat špičkové služby správy nemovitostní a to jak pro majitele, tak nájemce. Současně se ale snaží o optimalizaci služeb jak z pohledu kapacit, tak nákladů. Proto vedení společnosti neustále hledá možnosti digitalizace a automatizace agend v rámci Facility Managementu. Jednou z takových agend je například vyúčtování energií na základě spotřeby jednotlivým nájemcům. Fyzické odečítání stavu měřidel každý měsíc vytíží kapacity týmu, které by se jinak daly využít jinak.  

Jaké jsme navrhli řešení?

Dálkové odečty energií pomocí bateriových IoT zařízení jsou jednou z agent, kterou postupně nasazujeme v jednotlivých budovách v portfoliu PFM-Service. Mezi výhody našeho řešení SARAhub patří právě možnost postupného nasazování, cenově efektivní řešení a možnost následné integrace dat do návazných systémů (v tomto případně CAFM systému Revisio). Současně je možné data o stavu spotřeby online zpřístupnit i jednotlivým nájemcům a tím přispět nejen k jejich větší spokojenosti se službami, ale i energetickým úsporám. Kromě dálkových odečtů elektřiny, vody či plynu, jsou u PFM-Service nasazena i další z funkcionalit a to sledování kvality prostředí v jednací místnosti či dálkové sledování provozu kotelen. 

Přínosy
 • Rychlé nasazení bez nutnosti složitého nastavování a připojování
 • Nezávislost na externím napájení a místní komunikační síti
 • Možná integrace do používaného CAFM systému Revisio
 • Zjednodušení práce a významná úspora času

SARAhub funguje i jako nástroj pro rozšíření vlastních služeb

Hlavní náplní firmy Entech-Group je ucelená činnost, která v sobě zahrnuje definování provozních úspor a návrh úsporných opatření (EA, optimalizační studie).

SARAhub je přehledný, jednoduše použitelný nástroj s vysokou mírou variability a komfortní obsluhou, který nám velmi pomáhá v naší práci. Oceňujeme také rychlost nasazení v rámci jednotlivých měření u našich klientů.

Renata Straková

Ředitelka společnosti , Entech-Group

Jaký problém v tomto konkrétním případě klient řešil?

V procesu zavádění systému ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU (EM), zpracování energetických studií a optimalizačních procesů  je téměř vždy nutné pracovat s celou řadou informací – od přehledu energetických zdrojů až po specifika provozních prostředí. Společnost Entech-Group provádí monitoring provozních teplotních režimů, spotřeby energie  radiovými odečty elektroměrů, plynoměrů a  vody. Dále zpracovává povinné dokumenty jako jsou energetické audity, energetické posudky pro dotační tituly, PENB a kontroly systému vytápění dle zákona 406/2000 Sb. Takto různorodá činnost vyžaduje nástroj , který dokáže zpracovat přehledy jednotlivých měření, ale současně je průběžně analyzovat a hlídat nastavené mezní stavy. Přesně tyto možnosti a celou řadu dalších nabízí prostředí SARAhub. 

Jaké jsme navrhli řešení?

Klientovi jsme zřídili vlastní SARAhub prostředí do kterého pro jeho jednotlivé klienty následně připojujeme měřidla spotřeby (elektřina, voda, teplo, plyn), prostředí (teplota, vlhkost, koncentrace CO2) či zařízení (kotelny, VZT,..). Každý klient pak má vlastní část, kde může sledovat svou spotřebu i chování prostředí. Pracovníci Entech-Group si sami vytváří uživatelské dashboardy pro své a klientské použití. Data dále používá pro analýzy chování prostředí, spotřeby energií a následná úsporná opatření a jejich kontrolu. Data do systému vstupují jak z klasických IoT měřidel, tak pomocí ručního vkládání a fyzických odečtů u měřidel, která nelze dálkově odečítat. Všechna data jsou ale v jednom prostředí.

Přínosy
 • Snadná instalace senzorů a čidel bez nutnosti instalace kabeláže, dodatečného napájení apod.
 • Vícenásobné použití instalovaných senzorů a čidel v rámci různých zakázek – vysoká úroveň mobility celého řešení
 • Není nutné zasahovat či jinak využívat datovou síť na straně klienta

Maximální porozumění spotřebě snižuje náklady na energie

Společnost POLYFORM se specializuje na výrobu a prodej tepelných a zvukových izolací z expandovaného polystyrenu (EPS) pro stavební průmysl. Postupně ke svým aktivitám přidala také výrobu obalů
a tvarovek z EPS, stavebního systému VARIANT HAUS pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů a budov a provozuje také zařízení na zhodnocování EPS odpadů.

Pri takej technologicky a energeticky náročnej výrobe, ako je polystyrén, je pre nás kľúčové dobre rozumieť a hospodáriť z energiami. Presné merania na báze IoT nám práve toto umožňujú.

Ľuboslav Leško

konateľ spoločnosti , Polyform

Jaký problém v tomto konkrétním případě klient řešil?

V tomto případě měl klient několik požadavků, souvisejících s měřením spotřeby energií a současně také s provozem technických zařízení. V případě energií potřeboval klient především pochopit úroveň spotřeby elektrické energie, vody a plynu a zjistit přesné hodnoty. Aktuálně především na jejich „patách“. Dalším specifickým problémem byla nutnost sledování provozu kompresoru na stlačený vzduch a také měření teplot na chladících okruzích.

Jaké jsme navrhli řešení?

Ve výrobním závodě jsme nainstalovali základní sadu čidel pro měření spotřeby elektrické energie, vody a plynu, která umožňují získat okamžitý přehled o aktuálních hodnotách a v dlouhodobém měřítku také případnou optimalizaci celkové spotřeby energií. Současně jsme umístili senzory do kompresorovny, kde je vyráběn stlačený vzduch, kdy sledujeme provoz, teplotu a celkové chování tohoto zařízení, což umožňuje předcházet případným poruchám a prodlužuje životnost zařízení. V tomto případě navíc monitorujeme i objem vyrobeného stlačeného vzduchu. Teploty na chladících okruzích měříme pomocí jednoduchých příložných teploměrů. Všechny naměřené hodnoty z bezdrátových čidel jsou sledování v rámci přehledného prostředí našeho řešení SARAhub.

Přínosy
 • Schopnost dobře rozumět spotřebě energií
 • Sledování okamžité spotřeby elektřiny, vody a plynu a její průběžné vyhodnocování
 • Sledování chování technického zařízení (kompresoru) v provozu a předcházení poruchám
 • Měření množství vyrobeného stlačeného vzduchu

Monitoring energií, prostředí I zařízení na jednom místě

Akciová společnost Prádelna Kyselý nabízí komplexní prádelenské služby pro sektor hotelů, restaurací či výrobních společností. Kromě základní služby praní prádla nabízí pronájem stolního, ložního a froté prádla a pracovních oděvů ve všech běžných kategoriích včetně prádla pro luxusní hotelová zařízení.

Výhodou řešení SARAhub od společnosti IOTOR je možnost přesně sledovat množství odebrané elektrické energie a současně i další parametry v podniku na jednom místě. To nám pomáhá optimalizovat jak spotřebu energií, tak například provoz kompresorů.

Konrad Stöcker

Ředitel společnosti, Prádelna Kyselý

Jaký problém v tomto konkrétním případě klient řešil?

Velká průmyslová prádelna je z hlediska spotřeby energií velmi náročný provoz, který vyžaduje přesné sledování odběru elektřiny. Prádelna Kyselý požadovala měření jak celkové spotřeby, tak i dílčí měření v rámci jednotlivých provozních úseků (hal). Dalším požadavkem bylo měření provozu kompresorů na stlačený vzduch, monitoring stavu prostředí v serverové místnosti a také vybraná zařízení a činnosti ve výrobě.

Jaké jsme navrhli řešení?

Zajímavostí této zakázky bylo, že zpočátku jsme nasadili po dohodě čidla na měření celkové spotřeby elektrické energie, ale v případě měření v jednotlivých provozech byla tato omezena pouze na několik vybraných míst. Nicméně postupně se ukazovala potřeba přidání dalších monitorovaných míst, čímž bylo dosaženo skutečně komplexního přehledu o skutečné spotřebě. V případě sledování provozu kompresorů na stlačený vzduch jsem se, vedle dalších měření, zaměřili na sledování počtu cyklů a současně i celkovou relevanci samotného provozu. Klient bude díky tomu moci optimalizovat využití kompresorů, nebo dokonce redukovat jejich počet. Pomocí RFID čteček monitorujeme rovněž čištění sušiček a sledujeme I provoz mandlu na pracovní oděvy. Prostředí v serverové místnosti sledujeme pomocí zařízení DataRoom I v tomto případě jsou veškeré naměřené hodnoty sledovány v prostředí SARAhub.

Přínosy
 • Sledování odběru elektrické energie a průběžná aktualizace počtu sledovaných (měřených) odběrových míst umožnila získat skutečně komplexní přehled o celkové i dílčí spotřebě

 • Sledování relevance provozu kompresorů umožňuje snížení jejich počtu v provozu

Využijte více co už máte!

2 + 2 =

Zavolejte nám

+420 234 707 950

Napište nám

team@iotor.eu

Sledujte nás