Zdravé vnitřní prostředí.

Vliv prostředí na efektivitu lidí i strojů je dostatečně prokázán řadou renomovaných studií. Současně se uvádí, že v současné době trávíme až 90% času v budovách.

Zdraví a produktivita

Kanceláře, místnosti, sklady, výrobní haly

Schopnost monitorovat různé parametry prostředí a reagovat na ně, je tedy jedním z klíčových aspektů chytrého prostředí budov, kanceláří, výrobních hal, skladů, obchodů, zdravotnických zařízení a dalších prostor. Tak jako u ostatních oblastí IoT (Internetu věcí) je důležité propojit sběr dat s následným vyhodnocením a reakcí. V současné době existuje řada nástrojů pro sběr dat či řízení technologií budov. Často jsou to ale izolované ostrovy v rámci budovy či technologií, vzájemně nepropojené. Důležité je tedy systémy propojit a zajistit akci na základě různých vstupů. Tím vzniká tzv. Chytrá budova.

Co se nejčastěji měří a sleduje

 • Teplota, vlhkost, osvit, úroveň hluku, prach, CO2, těkavé látky
 • Počty osob a pohyb, vstupy, obsazenost místností, stolů/židlí
 • Přítomnost kouře, detekce požáru
 • Venkovní prostředí včetně osvitu částí budov sluncem

Nejčastěji ovládané/řízené technologie:

 • Vzduchotechnika, topení, klimatizace
 • Světla
 • Rolety a jiná stínící technika
 • Přístupový systém

Časté scénáře pro chytré budovy a prostory

Zdravé a produktivní prostředí
 • Optimalizace a úspora nákladů na základě sledování a vyhodnocení chování prostoru
 • Zvýšení produktivity a zdraví pracovníků díky optimálním podmínkám (teplo, vlhkost, CO2, světlo, hluk)
 • Podpora konceptu Zdravé budovy a kanceláře
Sledování využití prostor
 • Analýza využití prostorů pro plánování rozvoje a využití, úsporu nákladů (jednací místnosti, využití stolů, parkovacích míst, …)
 • Rezervační systém pro parkovací i pracovní místa (+integrace na topení/chlazení)
Efektivnější odpadové hospodářství
 • Sledování zaplnění odpadních nádob a kontejnerů
 • Reaktivní svoz podle aktuálního zaplnění 
 • Analýza zaplnění pro plánování počtu svozů, nádob, doporučení pro optimalizaci odpadového hospodářství
Ochrana budov, technologií a zboží
 • Ochrana konstrukcí budov proti degradaci předcházením plísní, vlhka, vysoké teploty, atd.…
 • Monitorování podmínek skladování a přepravy zboží včetně souladu s výrobními či legislativními podmínkami a normami (farmacie, potravinářství…)
 • Zajištění optimálních podmínek a reakce na poruchy/rizika pro technologické místnosti (kotelny, technické zázemí, předávací stanice, serverové místnosti,…)
 • Včasné varování v případě hrozícího či probíhajícího zakouření prostoru či požáru
Prediktivní a reaktivní úklid
 • Vyžádání úklidu stiskem tlačítka
 • Detekce potřeby úklidu na základě parametrů prostředí (vyšší počet lidí v jednací místnosti detekovaný například zvýšenou koncentrací CO2)
 • Plánování úklidu se zohledněním využití místností (není potřeba denní úklid v místnostech kde není pohyb díky nepřítomnosti)

Zařídíme pro vás vše potřebné

1. Návrh

Zjistíme jaké jsou Vaše potřeby, vybereme vhodné senzory a připojení, navrhneme jak data zpracovat. Stačí nám k tomu společný telefonát, fotky prostředí, případně se přijedeme podívat. Od nás pak dostanete cenovou nabídku.

2. Instalace

Zajistíme vybrané senzory, provedeme napojení na vaše stávající systémy (jako třeba místní MaR, stávající IoT systémy). Na místě vše osadíme. Zřídíme vlastní službu, senzory připojíme do sítě a aktivujeme.

3. Nastavení a zaškolení

Po aktivaci senzorů nastavíme v aplikaci vaše prostředí a následně vše ukážeme. Vysvětlíme jak dále prostředí spravovat a používat. Dostanete přístupové jméno, heslo a webovou adresu s aplikací.

4. Napojení a rozvoj

Pokud bude potřeba, napojíme získaná data na vaše okolní systémy (třeba ServiceDesk, ekonomický systém, CRM). Současně společně najdeme další možnosti využití a rozvoje. 

Využijte více co už máte!

10 + 8 =

Zavolejte nám

+420 770 314 802

Napište nám

adriana.kubikova@iotor.io

Sledujte nás