Zdravé prostředí

Zdraví a produktivita

Kanceláře, místnosti, sklady, výrobní haly

Vliv prostředí na efektivitu lidí i strojů je dostatečně prokázán řadou renomovaných studií. Současně se uvádí, že v současné době trávíme až 90% času v budovách.

Schopnost monitorovat různé parametry prostředí a reagovat na ně, je tedy jedním z klíčových aspektů chytrého prostředí budov, kanceláří, výrobních hal, skladů, obchodů, zdravotnických zařízení a dalších prostor. Tak jako u ostatních oblastí IoT (Internetu věcí) je důležité propojit sběr dat s následným vyhodnocením a reakcí. V současné době existuje řada nástrojů pro sběr dat či řízení technologií budov. Často jsou to ale izolované ostrovy v rámci budovy či technologií, vzájemně nepropojené. Důležité je tedy systémy propojit a zajistit akci na základě různých vstupů.

Co se nejčastěji měří a sleduje

 • Teplota, vlhkost, osvit, úroveň hluku, prach, CO2, těkavé látky
 • Počty osob a pohyb, vstupy, obsazenost místností, stolů/židlí
 • Přítomnost kouře, detekce požáru
 • Venkovní prostředí včetně osvitu částí budov sluncem

Nejčastěji ovládané/řízené technologie:

 • Vzduchotechnika, topení, klimatizace
 • Světla
 • Rolety a jiná stínící technika
 • Přístupový systém

Časté scénáře pro chytré budovy a prostory

Zdravé a produktivní prostředí
 • Optimalizace a úspora nákladů na základě sledování a vyhodnocení chování prostoru
 • Zvýšení produktivity a zdraví pracovníků díky optimálním podmínkám (teplo, vlhkost, CO2, světlo, hluk)
 • Podpora konceptu Zdravé budovy a kanceláře
Sledování využití prostor
 • Analýza využití prostorů pro plánování rozvoje a využití, úsporu nákladů (jednací místnosti, využití stolů, parkovacích míst, …)
 • Rezervační systém pro parkovací i pracovní místa (+integrace na topení/chlazení)
Efektivnější odpadové hospodářství
 • Sledování zaplnění odpadních nádob a kontejnerů
 • Reaktivní svoz podle aktuálního zaplnění 
 • Analýza zaplnění pro plánování počtu svozů, nádob, doporučení pro optimalizaci odpadového hospodářství
Ochrana budov, technologií a zboží
 • Ochrana konstrukcí budov proti degradaci předcházením plísní, vlhka, vysoké teploty, atd.…
 • Monitorování podmínek skladování a přepravy zboží včetně souladu s výrobními či legislativními podmínkami a normami (farmacie, potravinářství…)
 • Zajištění optimálních podmínek a reakce na poruchy/rizika pro technologické místnosti (kotelny, technické zázemí, předávací stanice, serverové místnosti,…)
 • Včasné varování v případě hrozícího či probíhajícího zakouření prostoru či požáru
Prediktivní a reaktivní úklid
 • Vyžádání úklidu stiskem tlačítka
 • Detekce potřeby úklidu na základě parametrů prostředí (vyšší počet lidí v jednací místnosti detekovaný například zvýšenou kocentrací CO2)
 • Plánování úklidu se zohledněním využití místností (není potřeba denní úklid v místnostech kde není pohyb díky nepřítomnosti)

Využití

Různé potřeby, jedno řešení

Kanceláře

 • Zdravé a komfortní prostředí podporující produktivitu

 • Snížení nákladů na vytápění

 • Monitoring počtu lidí a obsazenosti

 • Přivolání úklidu/obsluhy

Sklady

 • Zajištění odpovídajícího prostředí dle potřeb či normy (vč. auditu)

 • Kontrola spotřeby energií

 • Monitoring využití 

Výrobní haly

 • Monitoring prostředí pro správný výkon výroby
 • Optimalizace spotřeby energií – čtvrthodinové maximum (+přeúčtování)

Technologie

 • Efektivní údržba (proaktivní i prediktivní)
 • OEE analýza
 • Dohled nad využitím
 • Přivolání obsluhy/servisu

Serverovny
a technické zázemí

 • Kontrola chlazení / teplot
 • Indikace zaplavení
 • Požární kontrola
 • Monitoring vstupu
 • Kontrola spotřeby energií

Pronajímané prostory

 • Kontrola a rozúčtování energií

 • Dodržování nastavených parametrů prostředí

 

Vnitřní
prostory

 • Monitoring prostředí
 • Evidence počtu a pohybu lidí
 • Sledování využití prostoru
 • Parkovací místa (rezervace, dohled)

Energie
pod kontrolou

 • Dálkové odečty
 • Optimalizace spotřeby
 • Rozúčtování
 • Ochrana proti zneužití či haváriím/únikům

Rádi pomůžeme s IoT i vám!

5 + 8 =

Office

Průmyslový park Harfa
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9
Česká Republika

Napište nám

team@iotor.eu

Zavolejte nám

+420 234 707 950