Snižování koncentrace radonu

Prevence rakoviny plic

Soulad s normami a vyhláškou

Odpovědnost k obyvatelům 

Prevence rakoviny plic

Radon je plyn bez zápachu a barvy. Vzniká přeměnou uranu v zemské kůře a z povrhu se dostává do atmosféry, nebo prostupuje do budov. Radon je druhou nejčastější příčinou vzniku rakoviny plic. Vzhledem k tomu, že ČR patří k územím s vylkým výskytem uranu, není se co divit, že u nás toto téma velmi důležité. Tato problematika je proto upravena řadou vyhlášek a zákonů. Včetně například vyhlášky o měření radonu na pracovištích (viz zde : https://www.radonovyprogram.cz/pracoviste/ ). 

Zajímavé informace o vlivu Radonu na zdraví naleznete v tomto videu našeho technologického partnera, společnosti Tesla.

Naštestí existuje efektivní řešení jak měřit koncentraci Radonu a případně i zajistit efektivní nápravu – větrání. Pomocí radonových sond a jednoduchých zařízení pro řízení větrání jsme spolu s naším řešení SARAhub schopni rychle a efektivně řešit ochranu před vysokými koncentracemi radonu i pro vás. I to je jeden ze scénářl, kde technologie na bázi interent věcí (IoT) umí pomoci.

 

Proč měřit koncentraci Radonu v prostředí?

 • Ochrana zdraví lidí – prevence rakoviny plic
 • Soulad s vyhláškami (pracoviště, školy/školky, bydlení)
 • Znalost situace – základ pro nápravu
 • Průběžné měření umožní:
  • detekovat zdroje (místa kudy radon proniká)
  • zjistit závislost na externích vlivech – teplota,…
  • možnost být informován při překročení limitu
  • možnost nastavit automatickou reakci – spustit větrání

Jak to funguje?

Krok číslo 1: Osazení prostředí "radonovou sondou"
 • Do prostředí budovy se na vhodné místo (místa) umístí bateriová radonová sonda komunikující prostřednictvím vybrané IoT sítě.
 • Pro případné automatické zahájení větrání se ke stávající ventilaci, případně doplněnému ventilátoru či rekuperační jednotce, připojí jednoduché IoT ovládací zařízení. 
Krok číslo 2: Přenos dat a provoz
 • Využívané sondy a ovládací zařízení využívají nezávislé sítě interentu věcí (NB-IoT, LoRaWAN, Sigfox). Není tedy nutné připojovat senzory/ovládání na místní Wi-Fi či LAN síť, případně budovat speciální kabeláž.
 • Vhodný typ senzoru/ovládání a přenosu dat pro vás vybereme na základě vašich potřeb a možností. 
 • Senzor je napájen ze speciálních baterií, které dle typu a četnosti měření vydrží 2 až 10 let.
Krok číslo 3: Aplikace pro měření a reakci při překročení nastavené koncentrace

Data ze sondy jsou pravidelně odesílána do centrální cloudové aplikace (v našem případě SARAhub), kde máte možnost

 • Sledovat aktuální i historické hodnoty měření koncentrace radonu (OAR)
 • Nastavit si upozornění v případě překročení limitu koncentrace. Upozornění může být ve formě SMS, emailu, zadání požadavku do systému pro správu (ServiceDesk), zprávy do MS Teams či další dle dohody a vašich potřeb
 • Automaticky spustit ventilaci prostoru pomocí dálkového IoT ovládání vzduchotechniky, rekuperační jednotky či dodatečně instalovaného ventilátoru. 

Zařídíme pro vás vše potřebné

1. Návrh

Zjistíme jaké jsou Vaše potřeby, vybereme vhodný senzor a připojení. Stačí nám k tomu společný telefonát, popis budovy (stávající ventilace), případně se přijedeme podívat. Od nás pak dostanete cenovou nabídku.

2. Instalace

Zajistíme vybrané senzory. Na místě je osadíme (provedeme i případné napojení na vzduchotechniku, ventilátor. čirekuperční jednotku). Zřídíme vlastní službu, senzory připojíme do sítě a řešení aktivujeme.

3. Nastavení a zaškolení

Po aktivaci senzorů nastavíme v aplikaci vaše prostředí a následně vše ukážeme. Vysvětlíme jak dále prostředí spravovat a používat. Dostanete přístupové jméno, heslo a webovou adresu s aplikací.

4. Napojení a rozvoj

Pokud bude potřeba, napojíme do systému další senzory – třeba pro měření koncentrace CO2, spotřeby energií, úrovně hluku či osvětlení a další prvky chytré budovy.

 

A nezapomeňte: Efektivní větrání pomáhá i proti radonu…

Využijte více co už máte!

1 + 9 =

Zavolejte nám

+420 234 707 950

Napište nám

team@iotor.eu

Sledujte nás