Úspory a kontrola energií

Úspory

Kdo měří, ten šetří

Ke snížení spotřeby a tím i nákladů vede několik jednoduchých kroků:

Znát svou spotřebu – a nejen dle ročního vyúčtování od dodavatele. Pokud budete průběžně vědět jak se vaše spotřeba vyvíjí v čase či v závislosti na prostředí, jste schopni rovnou udělat první opatření. Tedy znalost dat je základem.

Omezit rizika – automatickým odečtem eliminujte chybovost a současně kontrolujte možná rizika úmyslných i neúmyslných úniků energií (neoprávněné čerpání, porucha vedení,..)

Řídit a optimalizovat – aktivní řízení spotřeby v závislosti na aktuální spotřebě (čtvrthodinové maximum u elektřiny), optimalizace vytápění a chlazení na základě strojového vyhodnocení chování prostředí včetně závislosti na počasí či počtu osob, případně automatické rozúčtování energií dle spotřeby jsou nové možnosti, které jsou ukázkou řešení na základě správných dat

Sledování, řízení a optimalizace spotřeby energií je také součástí konceptu Chytrá budova.

Co se nejčastěji měří a sleduje

 • Elektřina – kWh, tarify, dodávky do sítě
 • Voda – průtok (objem, směr)
 • Teplo – kJ
 • Plyn – objem

Nejčastější oblasti nasazení

 • Kancelářské budovy
 • Výrobní závody – technologie a provozy
 • Logistické a skladové parky
 • Pobočkové sítě
 • Bytové domy
 • tzv. Chytré budovy

Časté scénáře

Optimalizace spotřeby energií
 • Optimalizace spotřeby energií na základě analýzy spotřeby (vč. Řízení čtvrthodinového maxima
 • Pokročilá vzájemná analýza chování prostoru či použití zařízení a vlivu na spotřebu energií
Vzdálený odečet spotřeby energií
 • Snížení pracnosti a chybovosti při odečtech spotřeby energií díky automatickému vzdálenému odečtu (voda, elektřina, teplo, plyn)
 • Podpora automatizovaného rozúčtování v rámci společnosti či nájemcům
 • Audit spotřeby pro prokázání stavu a historie/vývoje
Ochrana proti neoprávněnému čerpání
 • Detekce anomálií ve spotřebě vody, elektřiny
 • Automatická a především včasná reakce či upozornění na podezřelé anomálie – potenciální neoprávněný odběr elektřiny / vody 
Včasná reakce na havárie
 • Detekce anomálií ve spotřebě vody, elektřiny, plynu
 • Automatická a především včasná reakce či upozornění na podezřelé anomálie – možná porucha vedení (únik vody), poškozené zařízení atd..
Automatizovaná rozúčtování
 • Automatické odečty energií, transformace dat a jejich předání jako podkladů pro přeúčtování či fakturaci

Další informace o energiích si můžete přečíst i v samostatném článku na toto téma, kerý jsme pro vás napsali. 

Využití

Různé potřeby, jedno řešení

Kanceláře

 • Zdravé a komfortní prostředí podporující produktivitu

 • Snížení nákladů na vytápění

 • Monitoring počtu lidí a obsazenosti

 • Přivolání úklidu/obsluhy

Sklady

 • Zajištění odpovídajícího prostředí dle potřeb či normy (vč. auditu)

 • Kontrola spotřeby energií

 • Monitoring využití 

Výrobní haly

 • Monitoring prostředí pro správný výkon výroby
 • Optimalizace spotřeby energií – čtvrthodinové maximum (+přeúčtování)

Technologie

 • Efektivní údržba (proaktivní i prediktivní)
 • OEE analýza
 • Dohled nad využitím
 • Přivolání obsluhy/servisu

Serverovny
a technické zázemí

 • Kontrola chlazení / teplot
 • Indikace zaplavení
 • Požární kontrola
 • Monitoring vstupu
 • Kontrola spotřeby energií

Pronajímané prostory

 • Kontrola a rozúčtování energií

 • Dodržování nastavených parametrů prostředí

 

Vnitřní
prostory

 • Monitoring prostředí
 • Evidence počtu a pohybu lidí
 • Sledování využití prostoru
 • Parkovací místa (rezervace, dohled)

Energie
pod kontrolou

 • Dálkové odečty
 • Optimalizace spotřeby
 • Rozúčtování
 • Ochrana proti zneužití či haváriím/únikům

Rádi pomůžeme s IoT i vám!

3 + 6 =

Office

Průmyslový park Harfa
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9
Česká Republika

Napište nám

team@iotor.eu

Zavolejte nám

+420 234 707 950