Úspory a produktivita díky Internetu věcí

 

Pomůžeme vám od výběru senzorů až po integraci do vašich systémů.

Vnitřní prostředí  |  Zařízení a technologie  |  Energie

BUDOVY

 • Ochrana budov, technologií a konstrukcí
 • Analýza využití
 • Úspory energií
 • Prediktivní údržba a úklid
 • Chytrý Facility Management
 • Efektivní odpadové hospodářství
 • Koncept Chytré budovy

KANCELÁŘE

 • Zdravé prostředí
 • Vyšší produktivita
 • Úspory energií / vytápění
 • Prediktivní a reaktivní úklid
 • Analýza využití (počty lidí)
 • Rezervace stoů a místností
 • Služby nájemcům

POBOČKY

 • Dohled nad pobočkovou sítí
 • Úspory energií
 • Chytrý Facility Management
 • Prediktivní a reaktivní úklid
 • Vyhodnocení využití
 • Sledování návštěvnosti

VÝROBA

 • Chytrá ANDON signalizace
 • OEE – výrobní efektivita
 • Prediktivní údržba
 • Správa energií

AREÁLY

 • Sledování využití
 • Správa a úspora energií
 • Rozúčtování energií a služeb
 • Prediktivní údržba
 • Chytrý Facility Managment
 • Služby nájemcům

SKLADY

 • Monitoring a zajištění podmínek skladování
 • Analýza využití
 • Úspory energií
 • Prediktivní údržba

Přínosy IoT

Máme řešení i pro vás 

Majitel
 • Zajištění vyšší míry ochrany proti zneužití či poškození majetku
 • Prodloužení životnosti díky chytré údržbě
 • Podklady pro rozhodování související s majetkem 
CFO - Finanční ředitel
 • Úspory energií 
 • Data pro rozhodování a optimalizaci využití majetku
 • Snížení nákladů na údržbu
CTO - Technický ředitel
 • Přehled o stavu strojů a zařízení
 • Snížení nákladů na údržbu a energie
 • Snížení neplánovaných odstávek a poruch díky preventivní údržbě
Asset/Property Manager
 • Neustálý přehled o stavu spravovaného majetku
 • Zajištění vyšší míry ochrany proti zneužití či poškození majetku
 • Okamžité podklady pro vyúčtování / rozúčtování
FM - Facility Manager
 • Neustálý přehled o stavu spravovaných budov, prostředí a technologií
 • Zjednodušení práce díky automatickému řízení údržby na základě skutečnosti
 • Nabídnutí nových a inovativních služeb svým klientům (externí či interní)
Výrobní ředitel
 • Přehled o stavu strojů a výroby kdykoliv a kdekoliv
 • Optimalizace produktivity strojů (OEE)
 • Méně neplánovaných odstávek díky prediktivní údržbě 
CIO - IT ředitel
 • Možnost nabídnout nové služby svým interním zákazníkům
 • Ochrana IT prostředků (serverovny)
 • Další využití stávajících systémů díky integraci
Transformační ředitel
 • Nové možnosti díky online datům ze strojů, zařízení, prostředí
 • Propojení dat a stávajících systémů
 • Automatizace procesů na základě dat
Vedoucí údržby
 • Neustálý přehled o stavu prostředí a technologií odkudkoliv
 • Rychlejší reakce na poruchy či nestandardní situace
 • Efektivnější vzdálená kontrola 

SARA.hub

SARA.hub

jedno prostředí pro dohled a reakci

 • Centrální sběr dat o prostředí, energiích a zařízeních
  z různých zdrojů (IoT senzory, MaR, ..).
 • Přehledné zobrazení stavu a situace na jednom místě.
 • Automatická reakce na změnu situace.
  Nejen informování ale také zahájení procesu či ovládání.
 • Propojení s okolními systémy a aplikacemi
 • Chytrá údržba budov a zařízení.
  Efektivní odpadové hospodářství.
 • Optimalizace spotřeby a ochrana energií
 • Zdravé a produktivní prostředí kanceláří, prodejen, ve výrobě…
 • Zajištění teplotního řetězce skladů, přepravy

Klíčové je umět správně reagovat

O IoT se vyplatí přemýšlet vždy, když chceme realizovat úspory, hledat přínosy díky optimalizaci či plánujeme změny v procesech.

Pro logistiku, skladové a průmyslové areály, výrobní podniky, kancelářské budovy a pobočkové sítě máme proto připravené jasné scénáře použití

At už se jedná o analýzu, audit a zlepšení prostředí, dohled a údržbu strojů či správu a úspory v energiích, jsme schopni řešení SARA.hub rychle zavést a napojit na vaše stávající systémy a procesy. Současně umíme řešení přizpůsobit vašim potřebám a specifikám oboru.

Poptejte řešení pro vás

Inspirace

Články a inspirace

Úspory i větší komfort – nasazení IoT v praxi

Úspory i větší komfort – nasazení IoT v praxi

Společnost iotor  nasadila své IoT řešení SARA.hub v rámci Průmyslového parku Harfa (PPH) v Praze. Internet věcí (IoT) tam přináší úspory nejen na straně majitele a provozovatele, ale i nové služby a možnosti pro nájemce. Mezi klíčové oblasti využití IoT v rámci PPH...

pokračovat ve čtení
Chytrá údržba na základě skutečnosti

Chytrá údržba na základě skutečnosti

Reaktivní a prediktivní údržba šetří čas i peníze Propojte správu revizí a procesně řízenou údržbu zařízení s daty o jeho reálním provozu a stavu. Dosáhnete tak vyšší dostupnosti a efektivity při současném snížení nákladů.    Skutečný stav věcí Moderní technologie na...

pokračovat ve čtení
Ochrana serverových místností pomocí IoT

Ochrana serverových místností pomocí IoT

I v době cloudové je třeba chránit serverové místnosti Přestože se řada aplikací a serverů postupně přesouvá do cloudu, stále zůstává ve společnostech řada on-premise technologií v prostorách vlastních a lokálních serverových místností (serverovny) a datových center....

pokračovat ve čtení

Rádi pomůžeme s IoT i vám!

4 + 8 =

Office

Průmyslový park Harfa
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9
Česká Republika

Napište nám

team@iotor.eu

Zavolejte nám

+420 234 707 950