Efektivní zařízení

Vědět kde se zařízení nachází, jak dlouho bylo v provozu, kdo s ním pracoval? Zda se nepřehřívá, nevibruje více než je normální, či nevydává nezvyklé zvuky? Mít k dispozici tyto informace (nebo alespoň část z nich) vám dá možnost vyhodnocovat a plánovat využití zařízení, reagovat na jejich nestandardní využití, předcházet výpadkům a závažným poškozením díky včasné reakci na problémy.

Co se nejčastěji měří a sleduje

 • Poloha (GPS), pohyb – akcelerace, směrová orientace
 • Teplota, vibrace, odběr proudu, hluk 
 • Teplota, vlhkost, prašnost prostředí kolem zařízení
 • Přítomnost obsluhy, včetně identifikace, stisk tlačítka

Nejčastější typy zařízení

 • Technické vybavení budov (VZT, Kotelny,..)
 • Manipulační technika
 • Výrobní stroje
 • Transportní zařízení (vagony, návěsy, kontejnery,…)

Časté scénáře

Efektivní údržba zařízení
 • Předcházení poruch a neplánovaných odstávek díky prediktivní a proaktivní údržbě na základě sledování klíčových parametrů (teplota, vibrace, zvuk, doba použití)
 • Optimalizace plánování pravidelné údržby na základě způsobu využití
Sledování a ochrana zařízení
 • Monitoring polohy a pohybu zařízení (či zboží) – vždy vím kde zařízení je a co dělá
 • Reakce na neoprávněné (polohou, osobou) nebo nesprávné použití (rychlost, teplota…)
Podklady pro rozúčtování využití
 • Sledování využití zařízení dle obsluhy / zakázky
 • Automatizované rozúčtování nákladů na zakázky či externí nájemce zařízení 
Výrobní efektivita (OEE)
 • Optimalizace produktivity výroby na základě automaticky získaných vstupní dat pro OEE prostřednictvím IoT senzorů 
Přivolání obsluhy/servisu (ANDON)
 • Digitální podoba “semaforu” ANDON pro identifikaci stavu ve výrobě s centrálním přehledem v digitálním dvojčeti pro “Shop floor”
 • Možnost automatizovaného přivolání obsluhy / servisu dle místa a stroje u kterého bylo tlačítko stisknuto
Optimalizace provozu
 • Analýza využití zařízení pro optimalizaci plánování využití a výroby
 • Automatizované přeúčtování využití zařízení v rámci společnosti či externě

Využijte více co už máte!

6 + 5 =

Zavolejte nám

+420 234 707 950

Napište nám

team@iotor.eu

Sledujte nás