Chytrá úspora vody

Šetřete své peníze dálkovou kontrolou spotřeby vody

Cena vody neustále stoupá. Prasklé potrubí, netěsnící spoje, protékající toaleta, kapající kohoutek, porouchaná myčka, pračka či jiný spotřebič, případně nezavřený ventil tak mohou způsobit nemalé finanční ztráty. Nemluvě o poškození stavebních konstrukcí, strojů, zařízení a vybavení při zaplavení prostoru či unikající vodou. Přitom se dá většině těchto škod jednoduše zabránit. Stačí začít spotřebu měřit online a nastavené hlídání pak včas varuje v případě jakéhokoliv problému.

Proč dálkově měřit spotřebu vody?

 • Získáte detailní přehled o spotřebě (například i v rámci dne) a můžete tak optimalizovat čerpání
 • Můžete včas reagovat na poruchy a nestandardní situace jako:
  • prasklé potrubí
  • vadný ventil
  • kapající kohoutek
  • protékající toalety
  • porucha zařízení (například neustálé dopouštění vody do topného okruhu)
  • neoprávněný odběr
 • Jednoduché a rychlé rozúčtování vody nájemcům v průmyslových a logistických areálech, kancelářských budovách či v bytových domech

Jak to funguje?

Krok číslo 1: Osazení vodoměrů dálkovým odečtem
 • V případě potřeby je možné osadit i další (zatím neměřené) jednotlivé větve rozvodu vody v areálu/budově a měřit spotřebu pro jednotlivé nájemce či technologie. Cena za podružný vodoměr s integrovaným dálkovým odečtem je opět dle typu do cca 1,5tis Kč včetně montáže.
 • Na řadu stávajících vodoměrů ve vašich rozvodech (především na hlavní fakturační vodoměry) je možné jednoduše nasadit či připojit externí senzor, který odesílá průběžnou spotřebu. Cena se dle typu pohybuje od cca 1 do 3 tisíc Kč. Pokud chcete ověřit, zda je možné odečítat i váš vodoměr, pošlete nám jeho fotku.
Krok číslo 2: Přenos dat a provoz
 • Moderní dálkové odečty odesílají spotřebu do centrální aplikace pomocí vlastních radiových přenosových sítí. Není tedy nutné připojovat senzory/vodoměry na místní Wi-Fi či LAN síť, případně budovat speciální kabeláž.
 • Vhodný typ senzoru a přenosu dat pro vás vybereme na základě umístění vodoměru.
 • Senzor je napájen ze speciálních baterií, které dle typu a četnosti měření vydrží 2 až 10 let.
Krok číslo 3: Aplikace pro odečty a hlídání

Data ze senzorů / vodoměrů jsou pravidelně odesílána do centrální aplikace (v našem případě SARA.hub), kde máte možnost

 • Sledovat aktuální spotřebu vody na jednotlivých odběrných místech
 • Prohlížet si historii spotřeby vody dle míst, hodin, dní, měsíců
 • Nastavit si upozornění v případě překročení limitu spotřeby v závislosti na dni, hodině, případně například teplotě, či počtu lidí v prostoru (vyžaduje další zapojené senzory). Upozornění může být ve formě SMS, emailu, zadání požadavku do systému pro správu (ServiceDesk), zprávy do MS Teams či další dle dohody a vašich potřeb
 • Automaticky či na vyžádání generovat rozúčtování spotřeby dle období a odběrného místa – pro vyúčtování jednotlivým nájemcům

Přínosy nejsou jen ušetřené peníze za vodné (a stočné), ale i komfort a jistota

 • Získáte přehled o spotřebě vody a možnost zjistit kde případně ušetřit
 • Zabráníte škodám způsobeným únikem vody (přímé finanční ztráty na vodném, poškození budov a vybavení, odstávky, …)
 • Zjednodušíte vyúčtování vody
 • Dopředu víte, jakou máte spotřebu a nepřekvapí vás vyúčtování od vodáren
 • Snaha o úspory ve spotřebě vody a zamezení jejího zbytečného plýtvání formou úniků je i součástí ekologického přístupu a odpovědnosti

Zařídíme pro vás vše potřebné

1. Návrh

Zjistíme jaké jsou Vaše potřeby, vybereme vhodný senzor a připojení, navrhneme jak data zpracovat. Stačí nám k tomu společný telefonát, fotka zařízení, případně se přijedeme podívat. Od nás pak dostanete cenovou nabídku.

2. Instalace

Zajistíme vybrané senzory, případně i vodoměry/elektroměry. Na místě je osadíme (provedeme i případnou výměnu vodměrů, napojení na elektroměry atd.). Zřídíme vlastní službu, senzory připojíme do sítě a aktivujeme.

3. Nastavení a zaškolení

Po aktivaci senzorů nastavíme v aplikaci vaše prostředí a následně vše ukážeme. Vysvětlíme jak dále prostředí spravovat a používat. Dostanete přístupové jméno, heslo a webovou adresu s aplikací.

4. Napojení a rozvoj

Pokud bude potřeba, napojíme získaná data na vaše okolní systémy (třeba pro další fakturaci přímo do ekonomického systému). Současně společně najdeme další možnosti využití a rozvoje.

A nezapomeňte: Kdo měří, ten šetří …

Využijte více co už máte!

5 + 5 =

Zavolejte nám

+420 770 314 802

Napište nám

adriana.kubikova@iotor.io

Sledujte nás