Jedno místo pro sledování stavu a reakci na nastalé situace.

SARAhub (Smart Assets – Rapid Action) je snadno použitelné prostředí, které usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT).  SARA.hub pracuje na principu centrálního sběru, vyhodnocení a následné automatizace dat z IoT zařízení či okolních systémů (výrobní, měřící a regulační, požární či bezpečnostní systémy..). Zobrazuje senzory a zařízení v grafických schématech, mapách a filtrovaných seznamech. Umožňuje nastavení automatizovaných reakcí na specifické situace, konsolidaci dat a mnoho dalších funkcí, včetně napojení na okolní systémy a aplikace.

Klíčovými výhodami řešení SARAhub jsou integrace a reakce. Integrace jak různých systémů na vstupu či výstupu, tak různých agend do jednoho prostředí. Není tak potřeba nasazovat různé systémy na monitoring prostředí, údržbu zařízení či odečty a kontrolu energií. Vše je v jednom prostředí, ve kterém je pak možné definovat reakce na různé situace.

Od sledování stavu po reakci na nastalé situace
a s efektivní integrací na okolní systémy a procesy

Automatizované monitorování a správa vašich zařízení.

Optimalizace spotřeby energií a lepší ochrana před možnými úniky či zneužitím.

Zdravé a produktivní prostředí pro zlepšení výkonu lidí a strojů

Chytrá údržba prostřednictvím predikcí, rozhodnutí a automatizace založených na faktech.

Jedno místo pro sběr dat o zařízeních, prostředí a energiích z různých zdrojů

Přehled o stavu na jednom centrálním místě – s využitím Digitálního dvojčete.

Automatická reakce na změny prostřednictvím upozornění a zahájení procesu.

Plná integrace se stávajícími IT systémy a obchodními procesy.

Proč SARAhub ?

 

JEDNO MÍSTO pro různé potřeby
(nepotřebujete řadu různých
aplikací a systémů)

Silná INTEGRACE s vašimi existujícími systémy a procesy
(šetříte peníze, čas a úsilí)

Zaměření na REAKCI pro automatizaci a vyšší efektivitu

JEDNODUCHÁ implementace
(rychlá, ne-invazivní, nízká náročnost
na vaší straně)

 

Může začít jako MALÉ řešení,
ale ROSTE spolu s vašimi potřebami

 

Zdravé a produktivní PROSTŘEDÍ

Díky analýze reálného chování prostoru v měnících se podmínkách (roční doba, počasí, počty lidí, atd.) a následné optimalizaci jeho řízení (chlazení, vytápění, osvětlení…) představuje modul SARAhub ideální cestu ke snížení vašich provozních nákladů. Současně také zvýší produktivitu zaměstnanců, kterým přinese lepší zajištění světelného a tepelného komfortu. Rychlá reakce na překročení definovaných parametrů také účinně snižuje nemocnost. Dalšími benefity jsou ochrana budov, zařízení či zboží (například proti vlhkosti či přehřátí) a zajištění monitoringu souladu požadovaných parametrů s normou. Velkým přínosem je pak lepší plánování efektivity využití firemních prostor.

Úspora nákladů

Úspora nákladů díky analýze reálného chování prostoru v měnících se podmínkách (roční doba, počasí, počty lidí, …) a  následné optimalizaci řízení prostředí (chlazení, vytápění, větrání, osvětlení,…)

Zvýšení produktivity | snížení nemocnosti

Zvýšení produktivity díky zajištění tepelného a světelného komfortu, včetně reakce na překročení definovaných parametrů (teplota, světlo, vlhkost, světlo, hluk, CO2…). Snížení nemocnosti díky optimalizovanému prostředí (správná teplota, vlhkost = nižší šíření nemocí a vyšší odolnost především sliznic vůči respiračním onemocněním).

 

Ochrana budov, zařízení a zboží

Ochrana budov, zařízení a zboží – kontrola parametrů prostředí (vlhkost, teplota,…) a díky správné reakci zamezení škodám způsobených plísněmi, přehřátím, zamrznutím, zkažením zboží atd…

Časté využití také pro vzdálený dohled a zajištění technických místností jako jsou datová centra (serverové místnosti), technické zázemí a místnosti, kotelny, výměníkové stanice a další.

 

Zajištění souladu s legislativou a normami

Zajištění monitoringu souladu požadovaných parametrů prostředí (teplota, vlhkost, …) s normou, včetně uložení pro případný audit (potravinářství, farmacie, sklady, pracovní podmínky)

Monitorování využití prostor
  • Plánování efektivnějšího využití (konferenční místnosti, coworkingová místa,…)
  • Integrace rezervačního systému a topení/chlazení
  • Prediktivní (v závislosti na počtu schůzek/účastníků) a reaktivní (tlačítko) úklid
  • Optimalizace parkovacích stání (využití, rezervace, sdílení,…)

ZAŘÍZENÍ a jejich údržba pod kontrolou

SARAhub posouvá správu a údržbu zařízení na zcela novou úroveň. Umožňuje monitoring zařízení bez ohledu na jeho stav nebo umístění. SARA.hub zajistí plnou kontrolu využití zařízení či zdroje a zjednoduší tak plánování, optimalizaci či případné přeúčtování. Chrání zařízení proti jejich neautorizovanému využívání nebo dokonce zneužití. Naopak nabízí možnost pronájmu zařízení v časech, kdy je sami nevyužíváte a také lépe řízenou (proaktivní) preventivní údržbu na základě skutečného stavu zařízení

Sledujte

Monitorujte jakékoliv své zařízení ať je kdekoliv.  

  • Místo
  • Stav (vibrace, teplota, poloha)
  • Doba použití
  • Pohyb (akcelerace)

Získejte přehled o využití zařízení/zdrojů pro přeúčtování, plánování, optimalizaci, …

Zamezte zneužití

Zamezte zneužití (neoprávněné či nesprávné užití) svých zařízení a prostředků

  • Případně umožněte využití (a přeúčtování) zařízení v čase kdy ho nevyužíváte (stroje o víkendu..)
Reagujte na situace

Automaticky aktivované procesy při definované situaci – překročení limitů/parametrů, nesprávné použití, abnormální situaci,…

Šetřete díky prediktivní údržbě

Preventivní a proaktivní údržba na základě stavu zařízení a průběhu využití (ušetřete náklady i odstávky)

Dokonalý přehled nad ENERGIEMI

SARAhub zjednodušuje proces odečtu energií a současně eliminuje jeho chybovost. Umožňuje efektivnější rozúčtování energií dalším subjektům a nabízí průběžný audit spotřeby pro prokázání stavu i historie. Optimalizuje spotřebu energií na základě její kontinuální analýzy (včetně řízení tzv. čtvrthodinového maxima) a současně snižuje zbytečné náklady, které mohou být způsobeny například únikem vody nebo neoprávněným odběrem elektrické energie.

Řešení Iotor
Audit

Audit spotřeby pro prokázání stavu a historie/vývoje

Rozúčtování

Efektivnější rozúčtování energií dalším subjektům (nájemcům,…)

Efektivnější dálkový odečet

Snížení pracnosti a eliminace chyb při odečtech energií

Ochrana energií

Omezení zbytečných nákladů způsobených únikem vody či neoprávněnou spotřebou elektřiny

Optimalizace spotřeby

Optimalizace spotřeby energií na základě analýzy spotřeby (vč. Řízení čtvrthodinového maxima)

SARA.hub v akci

Ukázka neinvazivního sledování stroje

Dálkové ovládání zařízení

Využijte více co už máte!

13 + 5 =

Zavolejte nám

+420 234 707 950

Napište nám

team@iotor.eu

Sledujte nás