Šetřím energie se Sárou!

Kdo je Sára? 

 • Sára, vlastně SARAhub, je platforma, která na jednom místě zpřístupňuje informace o vašich zařízeních, prostředí či energiích a současně umí reagovat na nastalé situace. A to včetně napojení na různé zdroje dat i návazné systémy a procesy. 
 • SARAhub využívá technologií na bázi internetu věcí (IoT), díky čemuž může být velmi efektivní jak na pořízení, tak provoz. 

Co se Sárou získám?

 • Snížím pracnost a chybovost při odečtech spotřeby energií díky automatickému vzdálenému odečtu (voda, elektřina, teplo, plyn).
 • Mohu optimalizovat nastavení technologií (osvětlení, vytápění,…) na základě detailu o spotřebě, třeba i ve spojení s daty z dalších čidel (využití, obsazenost, teploty…).
 • Ušetřím čas, nepotřebuji být v danou chvíli na místě osobně.
 • Jako pronajímatel mám kontrolu nad spotřebou nájemců a mám vstupy pro správné nastavení záloh.
 • Obdržím informace o anomáliích a případných černých odběrech.
 • Mohu zpřístupnit nájemcům detailní informace o jejich spotřebě (vyšší komfort, přidaná hodnota služby).
 • Jako nájemce mám jistotu, že předkládaná vyúčtování jsou správná a odpovídají mé skutečné spotřebě.
 • Mám detailní přehled o spotřebě energií pro výrobu, včetně rozdělení výrobní stroje, linky. Včetně možnosti rozúčtování.
 • Mohu přizpůsobit výrobu s ohledem na sazby elektrické energie a např. na nízký tarif.
 • Zjistím, že výrobní zařízení stále pracují (spotřebovávají energie), i když by měla zůstat nečinná
 • Obdržím automatické, a především včasné upozornění na možnou poruchu (např. únik vody) nebo poškozené zařízení.
 • Využiji data jako vstup pro žádost o dotace na úspory energií.
 • Zohledním vstupní data pro programy snižující uhlíkovou stopu a udržitelný provoz.
 • Snížím pracnost a chybovost při odečtech spotřeby energií díky automatickému vzdálenému odečtu (voda, elektřina, teplo, plyn).
 • Jako pronajímatel mám kontrolu nad spotřebou nájemců a mám vstupy pro správné nastavení záloh.
 • Obdržím informace o anomáliích a případných černých odběrech
 • Mohu zpřístupnit nájemcům detailní informace o jejich spotřebě (vyšší komfort, přidaná hodnota služby).
 • Jako nájemce mám jistotu, že předkládaná vyúčtování jsou správná a odpovídají mé skutečné spotřebě.
 • Mám přehled o spotřebě na jednotlivých pobočkách, bez nutnosti cestování.
 • Mohu porovnávat spotřeby na různých místech a optimalizovat spotřebu.
 • Jsem včas varován/a při nestandardních odběrech (porucha, černý odběr, únik, nezodpovědné chování,…).
 • Řídím spotřebu energií podle aktuální obsazenosti poboček.
 • Je pro mě důležité propojení mezi budovami, minimalizuji tak kontroly na místě dalšími zaměstnanci.

Co získám navíc?

 • Neustálý dohled nad spotřebou energií (elektřina, voda, teplo, plyn) s možností reakce na nestandardní situace
 • On-line data na jednom místě a v reálném čase
 • Webové rozhraní dostupné 24×7 z počítače, tabletu či mobilního telefonu
 • Platformu SARAhub, která nabízí vizualizaci dat, detailní přehledy i analýzy; tvorbu reportů, možnost definovat scénáře reakce na různé situace
 • Zabezpečený přístup a šifrovaný přenos dat

Funguje to opravdu takhle jednoduše?

Nechám si připojit na mé stávající měřiče (např. elektroměry, vodoměry, plynoměry a další) bateriově napájené senzory.

Nic nedělám. Z těchto senzorů se automaticky odesílají naměřená data a hodnoty BEZDRÁTOVĚ do centrální aplikace. Nic nepotřebuji instalovat.

Platforma SARAhub všechna nasbíraná data pro mě neustále zpracovává.

Všechny informace pak mám po ruce, a to kdykoli a z jakéhokoli zařízení, např. počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.

Proč do toho jít se Sárou?

 • Mám jistotu, že mně bude nabídnuto nejlepší možné řešení, a to díky nezávislosti na značkách senzorů a čidel. Získám tak nejoptimálnější typ zařízení i přenosové sítě.
 • Zavedení řešení je rychlé a jednoduché. Není třeba žádné složité kabeláže či instalace.
 • Moje řešení je bateriově napájené a přitom vydrží řadu let bez jejich výměny.
 • Využívám moderní řešení, které se neustále zdokonaluje a jde s dobou.
 • Mám možnost rozšířit funkcionality kdykoli podle svých potřeb. Například když budu potřebovat zajistit vyšší výkonnost strojů a dalších zařízení, hlídat jejich stav, odhalit včasnou detekci poruchy, měřit hodnoty, jako je obsah CO2 v prostoru, teplotu, vlhkost, počet lidí, vibrace apod. To vše v jednom prostředí s možností postupného rozvoje.

Dává mi to smysl. Co dál?

Zkusím zadat

jednoduchou poptávku. 

12 + 5 =

Ukažte mi

vaše DEMO!

14 + 9 =

Může mě někdo

kontaktovat?

5 + 14 =

Případně nás kontaktujte na:

team@iotor.cz

či na telefonu

+420 234 707 950