Chytrá údržba na základě skutečnosti

Snížení nákladů na údržbu a omezení odstávek – klíčem je prediktivní údržba.

 

Propojte správu revizí a procesně řízenou údržbu zařízení s daty o jeho reálném provozu a stavu. Dosáhnete tak vyšší dostupnosti a efektivity při současném snížení nákladů.

 

Technologie na bázi internetu věcí (IoT) jsou ideálním nástrojem pro sledování stavu libovolného zařízení či prostředí. Kromě aktuálního přehledu je možné tyto informace využít i pro analýzu a identifikaci případných hrozících problémů a potřeby jejich řešení. Tuto agendu hravě zvládne naše řešení SARA.hub.

Ve chvíli kdy je identifikována událost k řešení (potřeba kontroly, řešení závady/havárie,…) nastupuje na scénu systém pro řešení agendy údržby, který kompletně pokrývá plánování aktivit, jejich řízení a realizaci včetně nástroje pro popsání a vyúčtování řešení příslušným technikem. Takovým systémem může být například Hyverr Service Desk (dříve Inpsecto.Evidence)

Vlastnosti

 • Přehled o aktuálním stavu prostředí a technologií
 • Okamžitá a automatická reakce na změnu stavu/situace
 • Prediktivní údržba – předcházení havárií či drahých oprav 
 • Komplexní řešení procesu údržby (plánovaná, ad-hoc, havárie)
 • Reporty stavu a činností včetně vyúčtování 

Přínosy

 • Zrychlení a zkvalitnění údržby
 • Úspora nákladů
 • Prevence poruch a odstávek
 • Prodloužení životnosti
 • Přesné vykazování

Příklady využití

Stroje a technologie
 • Sledování klíčových parametrů stroje (teplota, vibrace, tlak, otáčky, zvuk,…)
 • Okamžitá reakce na potenciální závady (změna parametrů, nestandardní vibrace či zvuky)
 • Automatické plánování údržby na základě provozu (doba, podmínky,..)
Energie - voda, plyn, elektřina, teplo
 • Možnost analýzy detailní historie spotřeby energie
 • Aktivace procesu kontroly v případě nestandardního odběru (vyšší odběr než definovaný v rámci určitého intervalu, včetně případné závislosti na počtu lidí, technologií v provozu atd..) 
Odpadové hospodářství
 • Sledování zaplnění odpadních nádob a kontejnerů a aktivace požadavku na odvoz odpadů 
Budovy, místnosti
 • Přehled o kvalitě vnitřního prostředí včetně možnosti reportování
 • Automatické zadání požadavku na kontrolu technologie při změně parametrů prostředí (například kontrola topného/chladicího systému při opakovaném nedosažení požadované teploty)
 • Možnost aktivace procesu údržby / úklidu na základě konkrétní situace (stisk tlačítka, uskutečnění schůzky,…)
Venkovní prostředí
 • Automatická aktivace požadavku na úklid prostoru na základě počtu průchozích lidí či vnějších podmínkách (déšť, nízké teploty,…)
 • Aktivace požadavku odkízení sněhu na základě klimatických podmínek

Využijte více co už máte!

11 + 11 =

Zavolejte nám

+420 770 314 802

Napište nám

adriana.kubikova@iotor.io

Sledujte nás