Smart City a IoT (internet věcí) jsou již vcelku provařené pojmy. Je to ale tak obsáhlá oblast, že se v ní řada lidí úplně ztratí, neví, čím začít dříve, a nakonec pak neudělá v podstatě nic. A přitom rychlé a jednoduché nasazení, efektivní provoz a možnost postupného rozvoje, přímo vybízí k digitalizaci obce, ať už tomu říkáme Smart City nebe ne. Typickými oblastmi jsou dálkové odečty energií vedoucí k úsporám, monitoring prostředí v obecních budovách, dohled nad majetkem, detekce nestandardních situací (záplavy), optimalizace odpadového hospodářství či efektivní osvětlení.

Téma článku Dalibora Lukeše pro časopis IT systems / SystemOnline.cz