I v době cloudové je třeba chránit serverové místnosti

Přestože se řada aplikací a serverů postupně přesouvá do cloudu, stále zůstává ve společnostech řada on-premise technologií v prostorách vlastních a lokálních serverových místností (serverovny) a datových center. A ty je třeba mít pod dohledem. Díky IoT technologiím je toto nyní snadnější, rychlejší a efektivnější než dříve.   

Proč sledovat serverové místnosti?

Většina serverů má vlastní interní teplotní čidla a v případě překročení mezní hodnoty se pak automaticky vypínají a případně posílají zprávu do určené aplikace. Nicméně důležité je sledovat i okolní prostředí v rámci serverových místností. Bohužel překvapivě mnoho těchto místností nemá žádné, či jen základní monitorování a může tak dojít k poškození technologií, výpadkům služeb a finančním ztrátám.

Klíčové výhody a přínosy moderního sledování serveroven a datových center ve firmách:

 • Kontrola dodržování optimálního vnitřního prostředí (teplota a vlhkost) pro správný chod technologií
 • Optimalizace nastavení z pohledu kvality prostředí a nákladů
 • Včasná reakce na případné poruchy chlazení včetně jejich předcházení
 • Předcházení a detekce havarijních stavů – únik vody, požár
 • Úspora času a prostředků díky včasné a správné reakci na změny ve vnitřním prostředí či havarijní stav
 • Optimalizace napájení a spotřeby datových center
 • Kontrola oprávněného přístupu do místnosti a hlídání provedení činností v serverových skříních

 

Co a jak sledovat?

Pro ochranu serverů a dalších technologií je dobré v technických místnostech a datových centrech monitorovat především:

 • Teplotu vzduchu a to v jednotlivých serverových skříních (racky), místnosti jako takové a také na výdechu klimatizace (pro kontrolu její funkce a schopnosti reagovat na změnu teploty v místnosti)
 • Detekci záplavy
 • Detekci požáru (hrozícího formou rychlého růstu teplot, probíhajícího pak prostřednictvím detektoru kouře)
 • Funkci klimatizace
 • Odběr elektrické energie
 • Otevření dveří místnosti a jednotlivých serverových skříní
 • Pohyb osob

Moderní IoT senzory a technologie výrazně zpřístupnili možnosti sledování výše uvedených parametrů. Není potřeba instalovat složité kabeláže, centrály a další zařízení. Většina potřeb se dá realizovat pomocí tzv. Low Power IoT senzorů a LPWAN sítí. To představuje bateriové senzory bez potřeby připojení na místní počítačovou síť. Odpadá tak nejen složitá instalace, ale i procesy na zajištění a zabezpečení připojení. Senzory se jednoduše umístí do prostředí a komunikace probíhá prostřednictvím samostatné, oddělené a dle standardů zabezpečené IoT sítě (například Sigfox, LoRaWan či NB-IoT).

Důležitá je následná reakce

Umístění a připojení čidel je prvním jednoduchým krokem pro sběr klíčových informací z prostředí. Následně je třeba dokázat data a informace zpracovat a umět na ně reagovat. K tomu může posloužit například naše řešení SARA.hub, které dokáže jednoduše připojit řadu různých senzorů a čidel i ze serverových místností, data zobrazit v jednoduchém digitálním dvojčeti prostředí a především definovat co se má stát v případě překročení nastavených limitů či specifické události. Od jednoduchých podmínek typu překročení teploty v racku či místnosti, až po složitější identifikující například problém s klimatizací na základě rostoucí teploty na výdechu klimatizace a rostoucí spotřeby elektřiny. Návaznou reakcí pak může být jak jednoduchá notifikace emailem či sms, ale ideální je napojení na aplikaci pro řízení aktivit – ServiceDesk a zadávat úkoly konkrétním lidem v prostředí na které jsou zvyklí. Případně pak dokonce automaticky aktivovat různé návazné technologie či procesy.

 

Jednoduché a rychlé zavedení

Velkými výhodami využití IoT senzorů a aplikací pro monitoring serverových místností a datových center jsou především rychlost, efektivita a cena. Nasazení senzorů bez nutnosti složité instalaci a připojování i využití cloudových aplikací pro dohled a návaznou reakci, to vše máte nyní k dispozici.

Pokud máte zájem se dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Ukážeme vám konkrétní příklady a navrhneme jak dokáží IoT technologie v oblasti dohledu pomoci i vám.