Tisková zpráva:

Praha, 6. prosince 2021 – Softwarové řešení SARAhub, které vyvíjí a distribuuje člen skupiny OKIN Group společnost iotor, získalo ocenění Projekt roku v oblasti Facility Managementu. Vyhodnocení proběhlo v rámci Týdne Facility Management 2021, pořádaného českou pobočkou celosvětového sdružení IFMA CZ, které zastřešuje firmy se zaměřením na facility management. Ocenění společně převzali Dalibor Lukeš ředitel společnosti iotor a Tomáš Polák Strategic Business Director v OKIN Facility.

SARAhub (Smart Assets with Rapid Action) je snadno použitelné softwarové prostředí, které umožňuje zprovoznění automatizovaných scénářů na bázi internetu věcí (IoT). SARAhub pracuje na principu centrálního sběru, vyhodnocení a následné automatizace dat z IoT zařízení či okolních výrobních, regulačních nebo bezpečnostních systémů. V grafickém rozhraní zobrazuje senzory a zařízení ve schématech, mapách a filtrovaných seznamech. Následně umožňuje nastavení automatizovaných reakcí na specifické situace, konsolidaci dat a mnoho dalších funkcí, včetně napojení na okolní systémy a aplikace.

 

Ředitel společnosti iotor Dalibor Lukeš k ocenění říká: “Společnost iotor se dlouhodobě snaží přinášet zákazníkům racionální, praktická a dosažitelná řešení založená na technologii internetu věcí. Jsme rozhodně velmi hrdí na to, že se nám podařilo uspět s naším řešením v tak silné konkurenci. Ocenění je pro nás především povzbuzení pro další rozvoj našeho řešení SARAhub o nové funkce a moduly jako například prvky umělé inteligence.” 

 

První klíčovou výhodou řešení SARAhubu je zejména možnost integrace různých systémů na vstupu i výstupu a současně různých agend do jediného uživatelského prostředí. Další klíčovým prvkem systému je jeho automatizovaná a rychlá reakce na vzniklé situace. Není tak třeba nasazovat různé systémy na monitoring prostředí, údržbu zařízení či odečty a kontrolu energií. Vše je v jednom prostředí, ve kterém je možné definovat přesné reakce na různé situace. Mezi nejdůležitější přínosy následně patří úspory energií, zvýšení produktivity či snížení nákladů na provoz a údržbu.

 

“SARAhub je z našeho pohledu skutečně přínosným řešením, které jde tak říkajíc přímo k samotné podstatě smyslu užití technologie internetu věcí. Použití SARAhubu výrazně zjednodušuje, integruje a zefektivňuje jednotlivé prvky IoT, nad které staví dobře postavené řešení, které výrazně zrychluje a automatizuje reakce na vzniklé situace. I proto jsme rozhodli o vítězství SARAhubu jednomyslně.” dodává Ing. Jiří Knap, prezident IFMA CZ.

 

O společnosti iotor:

Společnost iotor a.s. se zaměřuje na praktická a rychle použitelná řešení na bázi internetu věcí (IoT) s primárním využitím v oblastech správy budov, zařízení a energií. Vyvíjí a dodává řešení založená na praktických scénářích použití, kde je hlavním cílem zajištění správné a pokud možno automatizované reakce na dostupná data. Snahou je co nejvíce využít již existující prostředí klienta, a to jak na straně sběru dat, tak pro návazné procesy.

 

O společnosti OKIN Facility:

Okin Facility je specialista v poskytování integrovaného facility managementu, v jehož rámci zajišťuje technické služby (hard services), jako jsou správa a údržba budov, havarijní služba či energetický management, revize vyhrazených technických zařízení a podpůrné a administrativní služby (soft services) – bezpečnostní služby, recepce, helpdesk, úklid apod. Okin Facility nepřetržitě inovuje své služby a svým klientům nabízí unikátní know-how, které mj. čerpá také z členství v mezinárodní alianci European Customer Synergy. V současné době spravuje 9 tisíc objektů s více než 6 miliony m2 podlahové plochy. Mezi její klienty patří například ALBERT, Kofola, UnicreditBank, Komerční banka a mnoho dalších.

 

Kontakt pro média:

Ondřej Tengler / Rubikon PR

mail: ondrej.tengler@rubikonpr.cz

gsm.: + 420 737 503 252