Kde a jak využít IoT

Možnosti

IoT lze využít (skoro) na všech místech

Pomocí IoT senzorů lze měřit řadu parametrů jako teplota, vlhkost, koncentrace CO2 či těkavých látek, osvětlení, úroveň hluku, pohyb, vibrace zařízení, zaplavení prostoru, pohyb a polohu, odečty vody, elektřiny, tepla, plynu, počet vyrobených kusů a množství dalších. Jaké jsou nejčastěji měřené parametry a k čemu se pak využívají dle různých umístění naleznete na této stránce ….

KANCELÁŘE, JEDNACÍ MÍSTNOSTI,….

Zdravější a produktivnější prostředí, méně únavy, více soustředění, menší nemocnost)
Snížení nákladů na provoz díky optimalizaci spotřeby energií (reálná data, závislosti na využití, počtu lidí, …), včetně detekce zneužití či havárií
Optimalizace využití prostoru (na základě analýzy využití/obsazenosti)
Prediktivní a reaktivní úklid + obsluha
Součást iniciativ Zdravé a ekologické budovy

SKLADY – Zboží, materiálu, hořlavin, chemikálií, potravin, léků, …

Kontrola a zajištění optimálních podmínek pro skladování zboží, potravin, léků, chemikálií, hořlavin
Audit parametrů pro prokázání správného skladování autoritám (potraviny, léky,…)
Reakce na změny prostředí (trendy, aktuální rizika) včetně odpovídající reakce
Snížení nákladů na provoz díky optimalizaci a kontrole spotřeby energií
Optimalizace využití prostoru a pohybu obsluhy

SERVEROVNY, KOTELNY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI…

Zajištění odpovídajícího prostředí pro provoz technologických zařízení
Včasná reakce na potenciální problémy:
  • Detekce rizika vzniku či probíhajícího požáru
  • Identifikace nesprávně fungující klimatizace
  • Překročení doporučené teploty či vlhkosti
  • Zaplavení prostoru únikem kapalin
Monitorování spotřeby energie pro přeúčtování či úspory
Monitorování oprávněného / neoprávněného vstupu

VÝROBNÍ HALY, DÍLNY, PŘÍPRAVNY …

Zajištění odpovídajícího prostředí pro práci lidí a strojů
Včasná reakce na rizikové koncentrace nebezpečných látek (včetně analýzy trendů a příčin)
Optimalizace spotřeby energií, jejich rozúčtování
Detekce potenciálních poruch zařízení
Optimalizace prostoru díky analýze pohybu lidí/strojů

LABORATOŘE

Zdravější a produktivnější prostředí (méně únavy, více soustředění, menší nemocnost)
Detekce zvýšené koncentrace chemických látek v prostředí (VOC, Cl,…) pro ochranu zdraví a zajištění odpovídajícího prostředí pro práci se vzorky
Prevence úniků energií (voda, elektřina)
Ochrana před nežádoucími vlivy (vysoká teplota/požár, záplava, překročení limitu osob ..)
Optimalizace pracovišť na základě analýzy pohybu

STROJE, ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE

Zajištění odpovídajících podmínek provozu stroje
ANDON signalizace
OEE analýza pro zvýšení produktivity výroby
Sledování, ochrana a rozúčtování energií
Prediktivní údržba (teplota, tlak, vibrace, nestandardní zvuk)

Využijte více co už máte!

14 + 6 =

Zavolejte nám

+420 234 707 950

Napište nám

team@iotor.eu

Sledujte nás