Codea FLX

Jednotka FLX-SG s impulzními vstupy pro SIGFOX. Bezdrátový sběr dat z vodoměrů, plynoměrů a elektroměrů. Připojení S0 (až 8, může mít napájen) k měřidlu spotřeby energie (elektroměr, vodoměr,…), ale může mít také připojení MBus a ModBus

Při napojení do SARAhub získáte přehled o spotřebě a můžete nastavit různé způsoby reakce na nestandardní spotřeby. Včetně upozornění do e-mailu, mobilu, atd.

Připojení S0 (až 8, může mít napájen) k měřidlu spotřeby energie (elektroměr, vodoměr,...), ale může mít také připojení MBus a ModBus

Další informace

Typ připojení

, ,

Vstupy - Typ měření

, ,

Výrobce

Codea